Instytut Rozwoju Technologii Informatycznych

działalność rozwojowa (badawcza) oraz usługowa w sferze teleinformatyki

IRTI

O firmie

Powierzony nam serwer otrzymuje pełną opiekę administratora. Wykonywane są cyklicznie spójne kopie zapasowe (backup), instalowane są aktualizacje systemu Linux oraz przeprowadzane są prace konserwacyjne całego serwera. Czynności te wykonywane są poza godzinami biznesowymi, w specjalnych oknach serwisowych, których czas jest ściśle uzgadniany z Klientem, aby ryzyko ewentualnego przestoju zredukować do niezbędnego minimum – dzięki czemu prace nie są zauważalne przez użytkowników serwera. IRTI (Instytut Rozwoju Technologii Informatycznych) zapewnia ciągłość i bezawaryjność pracy uruchomionych na serwerze usług.

Jednymi z podstawowych zasad jakimi się kierujemy jest poufność informacji i terminowość wykonywanych prac. Preferujemy dystrybucje Debian, CentOS, Fedora, PLD Linux.

  • administrowanie serwerem dedykowanym
  • administrowanie VPS
  • backup – system kopii zapasowych
  • optymalizacja pracy serwera
  • administrowanie serwerami Linux
  • analiza błędów usług serwera Linux

Administrowanie serwerami Linux

Administrowanie serwerami to kluczowe czynności i procedury, których celem jest utrzymanie ciągłej i wydajnej pracy serwerów. Strony internetowe, sklepy czy poczta muszą działać nieprzerwanie – bo to zapewnia ich właścicielowi komfort pracy, a odwiedzającym witryny łatwe ich przeglądanie.
więcej >>>

Monitoring serwerów Linux zapewnia wykrywanie sytuacji prowadzących do problemów, a w konsekwencji do awarii. Dzięki wczesnemu podejmowaniu działań naprawczych, problemy z serwerem nie występują, a wszystkie usługi działają szybko i bez problemów. Administrowanie Serwerami zapewnia również monitorowanie daty wygaśnięcia certyfikatów SSL.
więcej >>>

Instalacja serwera rozpoczynana jest od poznania potrzeb Klienta. Do określenia będą potrzebne informacje, które umożliwią dobór odpowiedniej kolokacji i sprzętu.
więcej >>>