Naprawa serwera

Szybkie i skuteczne usuwanie
awarii serwerów Linux

Przywrócimy działanie Twojego sklepu internetowego i firmowej strony!

DevOps Linux

Pełne wsparcie administratorów / DevOps Linux

Konsultujemy nie tylko webbowe projekty internetowe!

Cyberbezpieczeństwo

Ochrona przed atakami typu DDoS

Systemy wykrywania i reagowania na incydenty
oraz audyty bezpieczeństwa i certyfikacje

IRTI

DevOps Linux

Powierzony nam serwer otrzymuje pełną opiekę administratora / DevOps Linux. Wykonywane są cyklicznie spójne kopie zapasowe (backup), instalowane są cyklicznie aktualizacje systemu Linux oraz przeprowadzane są prace konserwacyjne całego serwera. Czynności te wykonywane są poza godzinami biznesowymi, w specjalnych oknach serwisowych, których czas jest ściśle uzgadniany z Klientem, aby ryzyko ewentualnego przestoju zredukować do niezbędnego minimum – dzięki czemu prace nie są zauważalne przez użytkowników serwera. IRTI (Instytut Rozwoju Technologii Informatycznych) zapewnia ciągłość i bezawaryjność pracy uruchomionych na serwerze usług.

Jednymi z podstawowych zasad jakimi się kierujemy jest poufność informacji i terminowość wykonywanych prac. Preferujemy dystrybucje Debian, CentOS, Fedora, PLD Linux.

  • administrowanie serwerem dedykowanym
  • administrowanie VPS
  • backup – system kopii zapasowych
  • optymalizacja pracy serwera
  • administrowanie serwerami Linux
  • analiza błędów usług serwera Linux

Administrowanie serwerami Linux

Administrowanie serwerami to kluczowe czynności i procedury, których celem jest utrzymanie ciągłej i wydajnej pracy serwerów. Strony internetowe, sklepy czy poczta muszą działać nieprzerwanie – bo to zapewnia ich właścicielowi komfort pracy, a odwiedzającym witryny łatwe ich przeglądanie.
więcej >>>

Monitoring serwerów Linux zapewnia wykrywanie sytuacji prowadzących do problemów, a w konsekwencji do awarii. Dzięki wczesnemu podejmowaniu działań naprawczych, problemy z serwerem nie występują, a wszystkie usługi działają szybko i bez problemów. Administrowanie Serwerami zapewnia również monitorowanie daty wygaśnięcia certyfikatów SSL.
więcej >>>

Instalacja serwera rozpoczynana jest od poznania potrzeb Klienta. Do określenia będą potrzebne informacje, które umożliwią dobór odpowiedniej kolokacji i sprzętu.
więcej >>>